Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Skriften på bakken
Publisert  05.10.18
Sist endret  05.10.18
 
"Skriften på veggen" er et bibelsk uttrykk, (Daniels bok) som handler om onde varsler om fremtiden. Vi er ikke alltid sikre på om det er gode eller onde varsler, men det kan være lurt å følge nøye med på skriften på bakken også. Vi skrev nylig om skriften på bakken som tyder på at det blir en innsnevring til for å sikre skoleveien til Brynseng.


Og vi har fått bekreftet av Peter i FAU på Brynsengskole at det kommer en innsnevring til .... bare veldig langsomt.


Men det er mer å lese for den som går med nedsenket blikk. Bussholdeplassen i Bsikop Jens Nilssøns gate ser for tiden slik ut:


Paradis? Tagging? Nei, hvis vi ser litt nøyere etter, så må da dette være arbeidstegninger?


Grus er lett og lese, hva det er i de andre lagene kanskje vanskeligere. Men det er tydelig at det skal utføres større arbeider på bussholdeplassen. Vi får følge med i dagene som kommer.