Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Byggeplanene i Biskop Jens Nilssøns gate 5
Publisert  17.10.18
Sist endret  17.10.18
 
I over 7 år har vi nå fulgt utviklingen av planene for nye boliger i Biskop Jens Nilssøns gate 5. Slik så det første utkastet ut i 2011.Vi skrev også om dette i 2012, og i 2014 da man gikk fra to blokker til én.I 2015 begynte bygningen å se noenlunde realistisk ut, og vi trodde at den kanskje kunne bli noe av.
Det var fremdeles store uenigheter mellom utbygger og Plan- og bygningsetaten, men i 2016 ble saken lagt ut til offentlig ettersyn. Og i år ble saken sendt til politisk behandling, selv om Plan- og bygningsetaten ikke anbefalte forslaget.

Plan- og bygningsetaten synes fremdeles eiendommen er egnet til boliger, men: "Dette krever derimot at man ser på hele planområdet på ny, og ikke bare plassere boligblokken på det ledige parkeringsarealet. Vi mener også dette kan gi mye bedre løsninger både for bolig, butikk, næring og området som helhet."

Men nå er plansaken avsluttet. Grunnen er at Biskop Jens Nilssøns gate 5 har fått ny eier, som trekker forslaget.

Det blir da spennende å se hva ny eier har tenkt å gjøre. Lage en plan for boligutvikling i tråd med det Plan- og bygningsetaten foreslår, eller bare drive næringsbygget videre som før.