Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Kollektivtilbudet
Publisert  31.10.03
Sist endret  31.10.03
 

Vi er så heldige å ha noe av byens beste kollektivtilbud. I løpet av en halvtime kan du være nesten hvor som helst i byen.

Fra kollektivterminalen på Helsfyr går det busser og baner i alle retninger. I tabellen til høyre ser du avgangene mellom kl. 15.00 og 16.00 en vanlig hverdag (tallene i høyre kolonne er minutter over hel time). Det er 110 avganger. Og da er ikke alle de rutene som går fra Helsfyr med. Servicebussen slutter f.eks. å gå tidligere på dagen, og noen av de typiske pendlerbussene har ikke ettermiddagsavganger før etter kl. 16.00.

Det er neppe mange steder i landet som har et så omfattende tilbud. Området rundt Sentralstasjonen/Grønland er det eneste vi vet om.

Under har vi lenker til noen tidligere innlegg om kollektivtransport i vårt område:

Nye leskur
Flere avganger rute 37
Undergangen til Helsfyr
Slutt på sitteplasser
Overraskelser fra Sporveiene
Kortere vei til T-bane
Parkering av buss

Hvis du ønsker informasjon om rutetider eller annet du trenger for å komme dit du vil, minner vi om at det på vår lenkeside til resten av nettet finnes lenker både til Trafikantens reiseplanlegger og til Finn Kartsøk. Du bør der kunne finne den raskeste veien til enhver adresse.

  
21 Aker Brygge00
2Ellingsrud03
37Kjelsås03
402Skedsmokorset03
76Holmlia04
4Bekkestua05
21Aker Brygge07
37Bjølsen08
402Skedsmokorset09
415Nesåsen09
418Blystadlia09
3Sognsvann10
38Akerringen10
3Mortensrud11
402Oslo bussentral11
2Østerås13
37Kjelsås13
38Akerring13
68Grorud13
4Bergkrystallen14
33XNannestad14
33XOslo bussentral14
414Lillestrøm14
21Aker Brygge15
414Oslo bussentral15
476Trøgstad15
Fly.Gardermoen18
2Ellingsrud18
37Bjølsen18
402Kjeller18
76Bøler19
4Bekkestua20
21Aker Brygge22
334Nannestad22
483Bjørkelangen22
37Kjelsås23
4Bergkrystallen24
415Nesåsen24
-Trysil25
3Sognsvann25
38Akerringen25
3Mortensrud26
402Oslo bussentral26
476Trøgstad27
481Bjørkelangen27
2Østerås28
37Bjølsen28
38Akerring28
68Grorud28
Time-XKongsvinger28
4Bergkrystallen29
33XOslo bussentral29
33XVeståsen29
21Aker Brygge30
402Vallerudtoppen32
2Ellingsrud33
37Kjelsås33
402Skedsmokorset33
76Holmlia34
4Bekkestua35
21Aker Brygge37
Fly.Gardermoen38
37Bjølsen38
4Bergkrystallen39
402Skedsmokorset39
415Nesåsen39
418Blystadlia39
38Akerringen40
3Mortensrud41
402Oslo bussentral41
484Gardermoen42
2Østerås43
37Kjelsås43
38Akerring43
68Grorud43
318Fenstad43
4Bergkrystallen44
33xNannestad44
33XOslo bussentral44
414Lillestrøm44
21Aker Brygge45
414Oslo bussentral45
2Ellingsrud48
37Bjølsen48
402Kjeller48
3Sognsvann49
76Bøler49
4Bekkestua50
21Aker Brygge52
334Nannestad52
481Bjørkelangen52
37Kjelsås53
4Bergkrystallen54
76Holmlia54
415Nesåsen54
418Blystadlia54
3Sognsvann55
38Akerringen55
3Mortensrud56
402Oslo bussentral56
483Bjørkelangen57
Fly.Gardermoen58
2Østerås58
37Bjølsen58
38Akerring58
68Grorud58
318Fenstad58
Time-XKongsvinger58
4Bergkrystallen59
33XOslo bussentral59