Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjon



Laget i:

Åpent møte - Sotafabrikken
Publisert  31.01.19
Sist endret  31.01.19
 
Vi har mange ganger før - bl.a. 2015 skrevet om OBOS' lange kamp for å bygge blokker i Etterstadgata. Som nevnt begynte arbeidet med dette i 1948 (neida, ikke feiltrykk, 1948, over 70 år siden), og det har vært reguleringsforslag i mange utgaver siden.

Vi ser at vi ennå ikke har vist noe bilde av den aller siste versjonen, der de i tillegg til en stor blokk også vil legge inn det de kaller "townhouse" mot gata:


Ikke overraskende har Plan- og bygningsetaten fremmet et forslag med mer bevaring og færre etasjer.

Men i skyggen av dette kom en ny aktør på banen. Vi skrev i 2017 om Tandberg arkitekter, som var interessert i å kjøpe de gamle bygningene fra kommunen og opprette en organisjasjon som skulle drive den.

Nå er samvirkeforetaket Sota fabrikken opprettet. Foretaket er tenkt som "en medvirkningsplatform og motor for utvikling av Etterstadgata mellom Strømsveien og Vålerengahjemmet til en lokal møteplass.

Planene deres omfatter ikke bare bygningene i Etterstadgata 4 og 6, men begge sider av gaten.



Tirsdag 12. februar er det åpent møte om prosjektet i Vålerenga bydelshus, kl. 19-21.

Programmet er:
19.00-19.20: Kort presentasjon
19.20-20.00: Resultater fra mulighetstudie
20.00-20.15: Pause
20.15-21.00: Innspill/spørsmål


Nå gjelder jo dette Vålerenga, sier du? Jo, men helt på grensen til Etterstad, og det er også snakk om en kafe i Etterstadgata. Den blir i såfall vår nærmeste.