Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nytt transporttilbud
Publisert  01.03.19
Sist endret  01.03.19
 
Utenfor Etterstadsletta 37 har det plutselig dukket opp nye skilt. Her er parkering reservert for NSBs Bybiler. For å bruke disse må du registrere deg i Bybil-appen med førerkort og betalingskort. Deretter kan du bestille bil i appen.Hvis du bare har bruk for bil en sjelden gang i blant vil dette opplagt bli billigere enn å kjøpe bil. (Og hvis du bor på Etterstad: Hvor ofte trenger du egentlig bil?

Dette er jo ikke den eneste bildelingsordningen. Vi har tidligere fortalt om Bilkollektivet. Det er et andelslag, der du må kjøpe deg inn (en andel koster kr. 5000,-). Bilkollektivet har også biler flere steder på Etterstad.Hva er best? Det er vel umulig å svare på. Bybilene har tre forskjellige prisvarianter. Skal du fra Etterstadsletta 37 til Prix er det vanskelig å slå den hvor du betaler pr. minutt. Men mens alle Bybilene er Renault Zoë har Bilkollektivet mange forskjellige typer, fra småbil til stor varebil og ni-seter. Til gjengjeld må de tilbake på sin faste plass, mens Bybilene kan forlates på hvilken som helst offentlig parkeringsplass når du er ferdig.

Med andre ord: Det kommer akkurat an på deg og ditt spesielle transportbehov. Vårt forslag er at du melder deg inn i Bilkollektivet og laster ned Bybilappen. Ja - også kvitter deg med privatbilen da. Den som står utenfor blokka og spiser penger dag og natt enten du bruker den eller ikke.

Du kan finne ut mer på hjemmesidene til Bybilene og Bilkollektivet.