Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nytt landemerke
Publisert  05.03.19
Sist endret  05.03.19
 
Ruter/Sporveien har sendt ut nabovarsel. De ønsker å opprette et landemerke på Helsfyr T-bane for å markere at det er et kollektivknutepunkt der. Meningen er at det skal være stort nok til å sees over støyskjermene.

Høyden varierer, men det høyeste skiltet skal være 6 meter høyt.Rundt skiltene skal det settes opp en rund benk "for å fungere som møtepunkt for kollektivreisende, og for å beskytte skiltene mot påkjørsel/snømåking."Men altså ikke til å sitte på, ettersom man følger den moderne moten for offentlige benker: Ikke noe å lene seg mot.

Vi er litt spent på hvordan dette skal fungere i rushtiden. Benken skal være 4 meter i diameter. For gående kan man se terminalen som et T-kryss. Trafikk til og fra T-banen og Etterstad kommer nedenfra. Til venstre har du platform F og G. til høyre har du platform A, B, C, D og E.

Det er trafikk til, fra og mellom alle disse platformene. Tåler all denne trafikken at man plasserer en 4 meter bred hindring midt i krysset? På bildet under ser det ut til å være fredelig og god plass. Det er tatt på en søndag. Det kommer ikke til å se sånn ut når folk løper for å rekke jobb eller henting i barnehage. Benken skal være 1,5 meter fra der bussene kjører, og 1,8 meter fra leskuret til høyre.