Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Snart nye naboer i Arnljot Gellines vei
Publisert  08.03.19
Sist endret  08.03.19
 
Vi har skrevet om utbygging i Arnljot Gellines vei 35 siden 2013, men nå ser det snart ut til å bli virkelighet. Arbeid er i gang på tomta:


Som vi har fortalt tidligere kommer det to nye bygninger, en på 12 og en på 5 etasjer. Det ser imidlertid ut til at det som kommer først er ombygging av fabrikkbygningen (nå best kjent som Bandidos-bygget).

Nordic Office of Architecture har bedt om en forhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten. Reguleringen for området er vedtatt, men før de begynner med byggesøknad vil de ha avklart om rehabilitering av den gamle bygningen utløser alle krav som stilles til prosjektet som helhet. Må for eksempel alt uteoppholdsareal opparbeides før blokkene bygges?

De opplyser forøvrig om at det planlegges dagligvareforretning og treningssenter i nordre del av bygget.

Dette bygget skifter nå nummer til Arnljot Gellines vei 41.

I følge hjemmesiden til Bandidos har de fremedeles Arnljot Gellines vei som adresse, men det gule og røde skiltet er fjernet, så det ser ut som om de i hvert fall er på flyttefot.


Hele eiendommen har forøvrig skiftet eier. Det var opprinnelig Clarence Jensen eiendom som satte i gang arbeid med ny reguleringsplan. Men ny eier er i følge estatenyheter.no Tellus eiendom. De har planer om å leie ut alle leilighetene i prosjektet (både i industribygget og i nye bygninger. Alle leilighetene skal være ferdige i årsskiftet 2019-2020.