Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Valget på Etterstad
Publisert  17.09.03
Sist endret  17.09.03
 

Valget er over. Vi interesserer oss selvfølgelig ikke her for hvordan det gikk på landsbasis. Heller ikke hvordan det gikk i Oslo kommune. Men vi har sett på hvordan det gikk i vår krets. Og i valget på Etterstad videregående ble det helt klart rødt flertall:
A61834,5%
SV37320.8%
RV774,3%
KRF221,2%
V583,2%
H26915%
FRP32618,2%
PP211,2%
FSM160,9%
A.A.120,8%

Den noe ukjente forkortelsen A.A. står for "Alle Andre". 12 stemmer fordelt på 6 småpartier. Som tidligere nevnt på disse sider hadde vi bare to lokale kandidater. Men lite tyder på at de fikk ekstra stemmer i sin egen valgkrets av den grunn. Felleslisten til Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet fikk bare 16 stemmer, og NKP fikk bare én stemme (Hei, Ingar!).

Nå kan jo det skyldes at de fikk like lite oppmerksomhet i lokale nyhetsmedia som på fjernsynets valgdekning. Vi får prøve å gjøre en bedre jobb i 2007.

Litt deprimerende er det å se at den største velgergruppen på Etterstad ikke er de 34,5 % som stemte på Arbeiderpartiet. Det er de 38,4 % som ikke syntes det var bryet verdt å stemme.

Så jevn som balansen var mellom blokkene kunne antagelig sofavelgerne på Etterstad endret utfallet av kommunevalget hvis de hadde giddet.

Mens vi først er inne på valgresultatet utenfor Etterstad: Det ble faktisk rødt flertall i Oslo også, selv om kanskje ikke alle har fått med seg det. Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet fikk 125938 stemmer. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rød Valgallianse fikk 125984 stemmer. Altså 46 stemmer mer. Men så var det mandatfordelingen, da. Kristelig Folkeparti fikk f.eks. 2 mandater for sine 7661 stemmer, og Rød valgallianse fikk to mandater for sine 8075. Dermed fikk "mindretallet" flertall i bystyret.


Dette innlegget førte til to innlegg til:
Les innlegg fra Bernhard Rudjord
Les svar på dette innlegget