Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Mer bussing av elever
Publisert  02.06.19
Sist endret  02.06.19
 
Eier du en buss er du sikkert glad i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Først var det bussing av Etterstadbarn til Teglverket, som vi skrev om i 2014

Så var det bussing av barn fra Hasle til Brynseng skole.

har de tenkt å sende barn fra Bolteløkka skole til Brynseng! Barna på Brynseng skole har sannelig hatt en urolig skolegang. Først var det start på Vålerenga eller Teglverket (de siste med bussing), så ble skolen fylt opp med elever fra Hasle. Og nå fra nyttår skal de altså ha besøk av 400 elever fra Bolteløkka i 2,5 år.Foreldrene på Brynseng er selvfølgelig fortvilet over dette. Og vi er vel mange som synes at det kjører nok busser her som det gjør.

Men la oss også tenke litt på de stakkars foreldrene på Bolteløkka. Husker dere hvor sjokkert vi ble da våre barn skulle busses til Teglverket? Og det er nesten gangavstand fra Etterstad. Her er det snakk om 4,8 kilometer i luftlinje, bare at ungene skal jo ikke flys til skolen. Buss gjennom det meste av sentrale Oslo i rushtiden hver dag er slitsomt nok for voksne. Og i tillegg til kjøretid, har vi komme-seg-på-bussen tid, finne-igjen-vottene tid og finne-mamma tid.

Vi håper Undervisningsetaten kommer på bedre tanker i løpet av sommerferien.