Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Rødt flertall- å nei, da.
Publisert  18.09.03
Sist endret  18.09.03
 

Svar på innlegg fra Bernhard Rudjord

"Kan ikke bli mer feil"? Det var da voldsomt. Nå kan man selvfølgelig mene at man ikke bør se bort fra at Kystpartiet (f.eks.) fikk 204 stemmer i Oslo. Men i verste fall kan vi vel beskyldes for ikke å holde et vitenskapelig presisjonsnivå i digresjonene våre. Spenningen i valget i Oslo var knyttet til hvilken blokk som fikk flertall; Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, eller Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rød Valgallianse. Den første blokken fikk flest mandater, den andre fikk flest stemmer.

Nå ser vi at Dagsavisen i dag bringer den nyheten etterstad.no hadde i går, og .... (Vent litt, det lød så vakkert at vi bare si det en gang til: "Dagsavisen bringer i dag den nyheten etterstad.no hadde i går") Dagsavisen kan også fortelle at mandatfordelingen skyldes den nye valgloven, som er gunstig for mindre partier. Etter den gamle loven ville mandatfordelingen vært i pakt med stemmetallet.

Uansett er det mandatene som er viktige. Vi bare syntes det var verdt å påpeke at den blokken som har flertall i bystyret ikke fikk flest stemmer. Å føre resonnementet videre og prøve å finne ut av om 11 småpartier med fra 92 til 2245 stemmer skal regnes til rød eller blå side ville være nokså meningsløst.