Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Trærne ved Sporveisverkstedet
Publisert  04.10.19
Sist endret  04.10.19
 
I 2014 skrev vi første gang om planer om å fjerne det grønne området foran Sporveisverkstedet og lage parkeringsplasser. Men heldigvis ble ikke dette noe av, noe vi skrev om i 2017. Grunnen da var at en allerede gitt tillatelse hadde gått ut på dato, men i og med at den politiske holdningen til parkering i byen hadde endret seg skrev vi at "Det er vel nå godt håp om at Sporveien rett og slett tenker seg litt om og dropper saken.".


Sånt er flaut. Vi burde faktisk allerede da gjettet hva som kom. (Og fulgt med, sånn at vi hadde skrevet om det i fjor, og ikke bare i ettertid). Saken dukket selvfølgelig opp igjen som "Etablering av parkeringsplasser for elbiler". Dermed mer politisk spiselig. (Miljøtiltak er dessverre ofte det motsatte - vi har tidligere lagt merke til at nullutslippshus og lignende gjerne lanseres på steder der man av hensyn til mijløet ikke burde bygge noe i det hele tatt.)

Men det blir nok ikke parkeringsplasser likevel. Plan- og bygningsetaten har i mellomtiden oppdaget at det i den opprinnelige reguleringssaken også forelå en bebyggelsesplan.

Bebyggelsesplanen er juridisk bindende, og det fremgår tydelig at det skal være et grøntbelte på 8 meter rundt verkstedet. Dermed kan det ikke gis adgang til parkeringsplasser her.

Plan- og bygningsetaten mener også at antall parkeringsplasser ikke bør være større enn de for tdien gjeldende normer for parkering. Akkurat hva det vil innebære for Sporveisverkstedet vet vi ikke. Men det er all grunn til å tro at de allerede har langt flere plasser enn dette inne bak gjerdet.