Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Trærne ved Sporveisverkstedet -
igjen...

Publisert  30.10.19
Sist endret  30.10.19
 
"Trærne som får stå" skrev vi for ikke lenge siden. Men det var altså feil.

Vi har fulgt med på Sporveiens behandling av trær siden 2004. Da så det slik ut:Men da ble det flotte treet til venstre på bildet tatt.


I de siste årene har Sporveien arbeidet for å få lage parkeringsplasser utenfor bygget, men fått avslag fra Plan- og bygningsetaten. Dermed trodde vi de to trærne ved inngangen var trygge.


Men der tok vi altså feil. I går - etter det vi har fått opplyst rett etter at det ble mørkt - ble også disse trærne fjernet:

i stedet har vi fått noen prydbusker på hver side av døren.

Nesten alle spor av trærne er borte:

Det stikker bare noen rot-rester opp av bakken