Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ensjø torg
Publisert  02.11.19
Sist endret  02.11.19
 
Torsdag var det offisiell åpning av Ensjø torg.


Her renner Hovinbekken ut i et stort vannspeil. Bekken er nå stort sett åpen fra Økern til Ensjø.


Byrådssekretær Rasmus Reinvåg, og direktør Gerd Robsahm Kjørven holdt tale og delte ut blomster til de som har jobbet med torget.

Det blir en stor forandring for de av oss som er vant med at Ensjø T-bane fører oss ut i et kaos av anleggsgjerder og forvirrende omveier. Men nå gjelder det å glede seg over torget mens det er sånn. For snart kommer anleggsmaskinene tilbake. Du husker den en lille bilforretningen du så på første bilde?

Den skal i nær fremtid erstattes med dette bygget: