Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ingen gjennomkjøring i Etterstadkroken!
Publisert  09.12.19
Sist endret  09.12.19
 
Fra FAU på Brynseng skole har vi mottatt følgende melding:

Til jul i år ønsker vi oss en bilfri skolegård på Brynseng skole!

Altfor ofte opplever vi bilkjøring på gang- og sykkelveien langs skolegården, og parkering og bilkjøring mellom lekeapparatene på skolen vår. Vi vet at du som bor på Etterstad vil hjelpe oss med å ha en trygg skolegård og skolevei!

Derfor minner vi alle om at det ikke er gjennomkjøring fra Etterstadkroken til Brynsengfaret, og at Brynseng skole og snuplassene ikke skal brukes som parkeringsplass.

Hjelp oss få bukt med denne utfordringen! Stopp og veiled sjåfører på avveie, ring politiet, ta bilde.

Send gjerne bilder og informasjon om observerte hendelser til slik at vi har dokumentasjon å vise til for å få fortgang i saksgang om fysiske sperrer. I mellomtiden meldes disse lovbruddene til politiet.

Vi ønsker alle en god jul og et godt nyttår.

Med vennlig hilsen
elever og foresatte ved Brynseng skole v/FAU Brynseng


Og hvis vi ser hvordan det ser ut nå som bilene setter spor etter seg, så ser vi at her kjøres det absolutt over alt. I skolegård, på gang/sykkelvei, og mellom gangveien og skolen.

0


Nå er det antagelig ikke vi som kjører her. (Parkerer.... jo, kanskje det.) Men i rushtiden står trafikken nærmest stille på Østensjøveien, og da kan det være veldig "smart" å ta veien innom Etterstad for å snike litt i køen.

Det er viktig å få stanset dette, og ikke bare for de som har barn på Brynseng skole. Hvis det blir kjent at det er "greit" å ta denne veien, så vil antagelig trafikken bare øke og øke fram til et punkt hvor køen gjennom Etterstad er nesten like langsom som køen på Østensjøveien.

I dag når alle går med avansert kamera i lomma burde det jo være mulig å stanset dette? Ta et bilde av de som sniker og send til FAU på Brynseng!