Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Støyende arbeider
Publisert  16.12.19
Sist endret  16.12.19
 
Fra Oslo Sporveier har vi mottatt følgende melding på SMS:

Hei! Sporveien planlegger å utføre nattarbeid mellom kl. 01:30 og 04.15 natt til onsdag 18. desember (og påfølgende natt ved behov) ved t-banesporet på Etterstad. Arbeidet som utføres er blant annet pigging og gravearbeid. Av sikkerhetsmessige hensyn er det nødvendig med full stans i t-banedriften, derfor utføres arbeidet på natten. Vi beklager ulempen. Venlnlig hilsen Sporveien.


Så vidt vi kan forstå ut fra opplysninger på Saksinnsyn må dette gjelde en støttemur som skal oppføres ved sporene:

0


De som har reist med T-banen har sikkert sett at det har vært gjort gravearbeider i skråningen der.

0


Det skal ligge et nytt pukklager ved sporet. Vi kan jo håpe på at plasseringen medfører mindre bråk til vanlig ved nattarbeider.