Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Gode nyheter
Publisert  17.12.19
Sist endret  17.12.19
 
I sommer skrev vi om planer om bussing av barn helt fra Bolteløkka skole til Brynseng. Heldigvis har kommunen nå gitt opp denne absurde planen, og det lages midlertidig skole i nabolaget mens Bolteløkka pusses opp.

0


Men dette er gode nyheter også for oss! For det første slipper kanskje vi en mengde busser inn på vårt område akkurat rundt skolestart/slutt.

For det andre er det nå mange ledige klasserom på Brynseng. Undervisningsetaten har jo planer om brakkeskole for elever på Etterstad Videregående mens et nytt bygg oppføres. Nå kan det være mulig at disse elevene kan gå på Brynseng. Skolene er bare 700 meter fra hverandre, sånn at man kan gå mellom dem i løpet av et friminutt. Og disse elevene er snart voksne, og behøver ikke busses.