Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ny kaffebar
Publisert  17.02.20
Sist endret  17.02.20
 
Det har nettopp dukket opp en ny kaffebar i nærområdet til Etterstad. Den heter "B14 kaffebar". Vi antar at det betyr at nybygget på det vi tenkte på som Østensjøveien 16 har fått adresse Brynsveien 14. Den er veldig ny, så skiltet er foreløpig veldig beskjedent.

0

Det er vel mest aktuelt å bruke for Etterstad Nord, Etterstadsvingen og folk i Etterstadkroken.

0

Men hvis du først kommer deg dit, er det et trivelig sted

0

Selv om det nok er preget av at ingen vet om det. Og vi følte faktisk behov for å spørre om det var adgang, eller om det bare var for ansatte i bygget.

0


Det blir nok bedre når det kommer opp ordentlige skilt, og utebordene settes opp til våren.