Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hva driver de med? (1)
Publisert  16.02.20
Sist endret  16.02.20
 
De fleste har vel lagt merke til at det skjer noe i området ved rundkjøringen.

0

Det er teknisk bygg for Vålereng-tunnelen som er utdatert, og skal erstattes av et nytt bygg. Plassen har stort sett vært brukt til hensetting av skrot, og det er vel ingen som kommr til å savne det gamle bygget, selv om det nye ser ut til å ta noe av utsikten. Men det foreligger også en landskapsplan:


(Hvis du ikke kjenner deg helt igjen er det fordi nord ikke er opp på kartet, men den veien pilen peker. Det er innkjøring fra Strømsveien øverst på bildet.) Det viktigste er ikke selve bygget. Men alt vegvesenets skrot skal nå erstattes av en turvei på baksiden av bygget, og det skal plantes blodbøk, fuglekirsebær, ullvier, hassel, svartor, rådhusvillvin, svarthyll, småbladlind og spisslønn. Det blir altså en liten park der, samtidig som det skjemmende gjerdet fjernes. Klikk på bildet over for å se landskapsplanen i pdf-format.