Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

250 nye leiligheter på Etterstad
Publisert  16.04.20
Sist endret  16.04.20
 
Våren 2004 jobbet Oslo Sporveier med en plan om boliger på lokk over sporområdene. Denne planen ble skrinlagt etter få måneder. Etter hva vi fikk opplyst den gangen var ikke boligprisene høye nok, slik at risikoen ble for stor.

Nå er de i gang igjen. Det har lenge vært planlagt en oppgradering av Etterstad base - eller Sporveisverkstedet, som vi er vant til å kalle det. Men nå ønsker de det de kaller en "klimatisert base". Det betyr så vidt vi kan forstå "innendørs". Det vil si at de jobber under tak, mens det bygges boliger og næring oppe på taket.

klikk for større bilde

På tegningen over er de grønne byggene næringsbygg (inkludert dagens kontorbygg) , og de gule boliger. Røde tall er antall etasjer. På arkitektenes (Pir II) hjemmeside finner vi en tegning av ferdigstilt prosjekt (Klikk for større bilde):

klikk for større bilde

Det blir gang/sykkelvei mellom de nye byggene og eksisterende bebyggelse. Det blir også nye forbindelser til Helsfyr og Bryn:


Vi er spente på reaksjonene fra nærmeste naboer. Det oppstår ikke helt sjelden protester mot nabobygg i størrelsesorden 10-17 etasjer. Men på den annen side: dagens utsikt mot sporområder, verksted og det som heter "skinnevelten" (som så vidt vi forstår er der lastebiler velter av skinner som skal monteres på banen) er jo ikke akkurat noe å rope hurra for.

Men man mister jo selvfølgelig også utsikten over det fagre Bryn-området:


Det er jo også klart at Plan- og bygningsetaten aldri vil godkjenne boliger her før det er dokumentert at det er akseptable støyforhold. Og det vil virkelig merkes for de som bor i nærheten. Det er jo sånn at det viktigste arbeidet med vedlikehold av T-bane av opplagte grunner må skje mens folk sover. Innendørs og godt lydisolert i stedet for ute i bakgården høres ikke dumt ut.

Det er også planer om "utadvendte funksjoner som bidrar til aktivitet og liv i området" i forbindelse med den nye veien fra Etterstadkroken til Helsfyr T-bane. Arkitektene har ikke rukket det enda, så vi illustrerer det med en kaffebar:


Arkitekter pleier det - det gjør naboene mer positivt innstilt.

Sol og skygge burde ikke være et stort problem med denne plasseringen. Men det er klart at nye gjenboere på en side av huset man er vant med er folketom vil aldri være populært.


Det blir spennende å se hvordan denne saken går. Det er klart at tomten har utfordringer, men forslaget er i tråd med viktige overordnede planer.

Du kan følge saken hos Plan- og bygningsetaten, eller lese om prosjektet på hjemmesiden til Pir II.