Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Østerdalsgata 1
Publisert  17.05.20
Sist endret  17.05.20
 
Vålerenga er ikke som Hovinbyen. Vålerenga er ferdig utbygd. Men det kan jo være vanskelig å akseptere det hvis du tilfeldigvis eier en stor tomt der.

I Østerdalsgata 1 er det nå forslag om å endre den gamle Sætre kjeksfabrikk til boliger. Siden bygningen er verneverdig, er det noen problemer med det. Men i tillegg til tranformering av fabrikkbygget tenker man seg nybygg på parkeringsplasen.

Østerdalsgata 1

Sånn kan det eventuelt komme til å se ut sett fra "vår" side:

Østerdalsgata 1

Eller slik, sett fra lenger nede i Strømsveien:

Østerdalsgata 1

Blir dette noe av? Vel, det virker som om det vil bli noen boliger. Men Plan- og bygningsetaten går foreløpig mot utbygging av gårdsrommet, og mener også at dagens bruk av hovedbygget (forskjellig næringsvirksomhet) er best. Byantikvaren uttaler seg i første omgang litt vagt, men antyder at det kan komme meget sterke innvendiger etter hvert. Foreløpig er denne saken helt i begynnelsen, vi vil føge den videre.