Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Fortau i Etterstadkroken
Publisert  20.05.20
Sist endret  20.05.20
 
Her har du vel allerede fått med deg hva som skjer - med mindre du bare har fått kastet et raskt blikk ut gjennom vinduet på bussen.

Etterstadkroken

Det er satt opp et stort skilt med informasjon. Men altså, for de som ikke ferdes der borte til daglig, så står det:
Bymiljøetaten bygger nytt fortau.
Bymiljøetaten skal gjøre skoleveien tryggere i Etterstadkroken. Det skal derfor byges fortau fra Etterstadsletta og ned mot Brynseng skole. Som del av arbeidt vil det også legges ned sandfang (kummer9 for å håndtere overvann samt plantes nye kirsebærtrær i nærområdet.
Ferdigstillelse sommer 2020.

Da blir det jo endelig en mening med det som til nå har vært Norges underligste fotgjengerovergang. Den som starter i utkjøringen fra Etterstadsletta 47 og går til en øy mellom to bilveier.Etterstadkroken