Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
LENKER
Lenker


Laget i:

Scene på Etterstadsletta
Publisert  20.05.20
Sist endret  20.05.20
 
Det jobbes med store maskiner rett nedenfor lekeplassen.

Scene

Det er Etterstad vel som bygger en scene i parken, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Den kommer godt med til sommerfesten, men det er helt klart at hvis dette bare blir en "sommerfestscene" er det et fullstendig mislykket tiltak. Håpet er at lokale kor, korpset o.s.v vil la seg overtale til å bruke scenen til å underholde oss på fine sommerdager. (Etter hvert - sommerfesten blir også avlyst akkurat i år). Billetter er ikke greit på offentlig friområde, men et diskret fremvist Vipps-nummer kan jo gjøre noe av samme nytten for de som sliter med økonomien.