Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Scene på Etterstadsletta
Publisert  20.05.20
Sist endret  20.05.20
 
Det jobbes med store maskiner rett nedenfor lekeplassen.

Scene

Det er Etterstad vel som bygger en scene i parken, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Den kommer godt med til sommerfesten, men det er helt klart at hvis dette bare blir en "sommerfestscene" er det et fullstendig mislykket tiltak. Håpet er at lokale kor, korpset o.s.v vil la seg overtale til å bruke scenen til å underholde oss på fine sommerdager. (Etter hvert - sommerfesten blir også avlyst akkurat i år). Billetter er ikke greit på offentlig friområde, men et diskret fremvist Vipps-nummer kan jo gjøre noe av samme nytten for de som sliter med økonomien.