Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Jordbærdyrking på Sletta
Publisert  21.05.20
Sist endret  21.05.20
 
Fra Etterstadparken dyrkegruppe har vi mottatt følgende pressemelding:

Tid: Tirsdag 26. mai 2020 kl. 17:00–18:30
Sted: Dyrkeområdet i Etterstadparken, like ovenfor lekeplassen
Arrangør: Etterstadparken Dyrkegruppe og Bydel Gamle Oslo

Bli med på å bestemme hvordan vi skal utvide dyrkeområdet i Etterstadparken!

I vår fikk vi støtte av Bymiljøetaten i Oslo kommune, til å utvide dyrkeområdet med jordbæråker og bærbusker.

På tirsdag den 26. mai kl. 17.00 møtes vi ute i sola på dyrkeområdet, for å bestemme hvor og hvordan utvidelsen av dyrkeområdet skal skje, sammen med parkansvarlig fra Bydel Gamle Oslo.

Vi byr på litt forfriskninger og inspirasjonsbilder til hvordan vi kan anlegge jordbæråkeren! (Med antibac lett tilgjengelig:)


Dyrking i parken