Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hvor ble det av bjørka?
Publisert  23.05.20
Sist endret  07.06.20
 
Her er en "nyhet" vi fullstendig har oversett - det er visstnok mange uker siden den store bjørka ved nr. 81 ble hugget.
(Se nederst for siste oppdatering)

Trær som blir borte

Hadde vi visst om dette hadde vi prøvd å ta et bilde før det skjedde. Alt vi har nå er et arkivbilde fra vår samling. Du ser bjørka litt til venstre for midten av bildet.

Trær som blir borte

Men våre arkivbilder av trær blir ikke oppdatert så regelmessig som vi skulle ønske. Hvis du sammenligner treet til høyre på det gamle og nye bildet skjønner du at det har gått noen år. Bjørka var antagelig atskillig større nå den også.

Trær som blir borte


Siste:

Vi har fått svar fra borettslaget Etterstad sør:
Bjørka ble felt fordi den var i ferd med å bikke over. Siden den helte mot fortau og vei var det ikke noe annet å gjøre.

For mer om trær i nærområdet kan du se vår "tre-side".