Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Planer i Grenseveien
Publisert  12.07.20
Sist endret  12.07.20
 
Det planlegges ny bebyggelse i Grenseveien 7-9. Til sammen utgjør disse en stor del av området mellom Fyrstikktorget og Grenseveien:


Her ser vi området i motsatt retning - med Etterstad i bakgrunnen.


Slik arkitektene har tegnet det ser det nærmest ut som en hage, men det er foreslått bygninger opp til 13 etasjer.


Det flest fra Etterstad vil legge merke til, er vel det foreslåtte nybygget nærmest Fyrstikktorget:


Forslaget blir nok vedtatt i en eller annen form. Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke forslaget i sin opprinnelige form, men har fremmet et alternativ 2, der bebyggelse over bakken er redusert fra 48000 til 34000 kvadratmeter. I alternativet ser det ut til å være tall som etaten har glemt å endre, slik at det ser ut som om begge forslag gir samme antall leiligheter. Mer realistisk er det at det er 400 boliger i Alternativ 1, og 261 i Alternativ 2.