Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Malerhaugen Vel på nett
Publisert  29.09.03
Sist endret  29.09.03
 

Malerhaugen vel har fått egne nettsider på www.malerhaugen.com. De har faktisk hatt det siden oktober i fjor, men det var først nylig vi ble oppmerksomme på det. Malerhaugen er jo våre nærmeste naboer. "Rett på andre siden av gaten". Det er bare det, at "gaten" er Strømsveien, og dermed fungerer som en Berlinmur mellom våre to bomiljøer.

Likevel er det klart at mye av det som Malerhaugen vel tar opp også angår oss. Ikke minst alt det historiske stoffet i Malerhaugposten, som kommer fra en tid da det ikke var noen kunstige grenser mellom Malerhaugen og Etterstad. Vi vil antagelig komme tilbake med referanser til bestemte sider når vi har fått tid til å sette oss inn i alt dette materialet.

malerhaugen.com

Klikk for å besøke Malerhaugen vel