Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ønske om nybygg - Østerdalsgata 1
Publisert  15.07.20
Sist endret  15.07.20
 
Eier av Østerdalsgata 1 har lagt fram optimistiske planer. Slik er vi vant med å se det:

Østerdalsgata 1

Men de kunne tenke seg et påbygg som skulle se slik ut. Nå er det kanskje ikke så overraskende at Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten ikke synes man tok tilstrekkelig hensyn til verneverdiene ved å beholde gamle bygninger bak ny fasade. Men saken er på ingen måte avsluttet, vi vil følge den fremover.

Østerdalsgata 1

Planen om gårdsrom på lokk over det gamle gårdsrommet slo heller ikke an hos Plan- og bygningsetaten, selv om det skal inndrømmes at det ser idyllisk ut.

Østerdalsgata 1

Her er det forøvrig verdt å merke seg paret på benken. Vi har tidligere bemerket moten med benker helt uten ryggstø. En sånn har de plassert i det tenkte gårdsrommet også. Men er det ikke noe rart?

Østerdalsgata 1

Jo, det skal jo se ut som om folk har det hyggelig også. Så i tegningen har de limt et par som sitter på en ordentlig benk inn på denne benken. Ser du nøye etter, ser du at begge hviler albuen på et ikke-eksisterende ryggstø.