Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Utbedring av Helsfyr bussholdeplass
Publisert  20.07.20
Sist endret  20.07.20
 
Her på Etterstad er vi heldige. I stedet for å stå på holdeplassen og vente på busser, får vi rett som det er en kø av busser som står og venter på å få kjøre oss.

Bussholdeplassen
Men det er blitt et problem at det av og til er for mange busser, det er behov for plass til opptil 4 av gangen. Da får vi situasjoner som denne. Passasjerer slippes ut på plenen til Etterstadsvingen.

Bussholdeplassen

Eller som denne, når bussen blir stående midt i fotgjengerovergangen.

Bussholdeplassen

Ruter har nå tenkt å flytte bussholdeplassen litt lenger frem (leskuret blir stående, men bussen kjører noen meter lenger frem. Fotgjengerovergangen flyttes litt, og dermed blir det plass til fire busser foran fotgjengerovergangen. Samtidig skal det monteres pantografer - ladestasjoner for elektriske busser.

Bussholdeplassen