Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Parkdragene på Ensjø
Publisert  31.07.20
Sist endret  31.07.20
 
I fjor gjorde de som har flyttet inn i nye boliger på Ensjø opprør. De klaget over at de var forespeilet en grønn bydel med parker og parkdrag, men ble boende på en evig byggeplass. De startet Ensjøaksjonen, og holdt protestmøter.

Parkdrag på Ensjø
Vi vet ikke om det er derfor, men nå skjer det ting. La oss se nærmere på plakaten:

Parkdrag på Ensjø

"Her lager Bymiljøetaten store grønne arealer, gangveier, sitteplasser og belysning, som vil gjøre Tiedemannsparken til hovedparken på Ensjø. Vi utvider også området rundt fabrikkpipen og åpner opp for Hovinbekken, slik at den vil renne gjennom parken i åpen bekkeløp. I tillegg legges det en ny hovedvannledning i parken.
Vi lager også et frodig grønt område med en gjennomgående turvei og åpne landskapsrom i deler av Vestre Parkdrag som strekker seg fra tiedemannsparken til Ensjøveien."


Parkdrag på Ensjø

Her ser vi andre enden av parkdraget, nede ved Ensjøveien. Vi gleder oss allerede til å gå på tur her neste vår.

Parkdrag på Ensjø