Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Kristiania teglverk.
Sterkt forsinket dementi

Publisert  30.11.20
Sist endret  30.11.20
 
For lenge siden, i 2004 skrev vi på disse sider at det meste av Kristiania Teglverk skulle rives. Teglverket er den kjempestore trebygningen du kommer til etter Bryn stasjon hvis du følger turveien langs Alna.

Det eneste gjenværende av de mange teglverkene i Oslo skulle erstattes av dete bygget:
Kristiania Teglverk

Men det viser seg at det ikke var sant. For å forstå hvordan det går an å gjøre en sånn tabbe er det viktig å huske på at dette var i 2004. Offentliggjøring av reguleringssaker ble gjort på papir. Og det fantes ikke noe saksinnsyn der saken kunne følges. Hvis du ville finne ut mer måtte du reise ned på kontorene til Plan- og bygningsetaten og låne en fysisk mappe.

Slik så det opprinnelige forslaget ut:

Kristiania Teglverk

Da vi så forslaget var det allerede anbefalt av Plan- og bygningsetaten, så det virket sikkert at dette skulle bli gjennomført.

Men etter at saken kom ut på høring hadde Statens vegvesen innsigelse:
Kristiania Teglverk

"Foreslått byggegrense på ca. 20-30 meter fra Ring 3 er uakseptabel for vegvesenet. Statens vegvesen aksepterer foreslått påbygg på felt 2. ... Vegvesenet kan ikke akseptere regulering og utbygging av felt 1 før Manglerudtunnelen er avklart."

Dermed ble det laget et alterntiv 2, og det var dette alternativet som ble vedtatt.

Kristiania Teglverk

Dermed er Kristiania teglverk foreløpig reddet. Det som hadde vært virkelig fint var hvis den verneverdige bebyggelsen her, Kristiania Teglverk og Den Norske Zinkhvidtfabrikk kunne bevares som en slags museumspark langs Alna.

Kristiania Teglverk


Du kan lese mer om Kristiania Teglverk her.
Du kan lese mer om Den Norske Zinkhvidtfabrikk her


..