Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ny utbygging på Etterstad
Publisert  20.12.20
Sist endret  20.12.20
 
Etterstad var ferdig utbygd. Trodde vi i hvert fall. Så kom Etterstadtoppen. Og så kom det byggeplaner i Biskop Jens Nilssøns gate 5 (foreløpig lagt på is). Og så kom planene om 250 leiligheter over Sporveisverkstedet.

Men dette hadde vi ikke gjettet:

Etterstadsletta 2


Vi har nylig skrevet om at eiendommen Etterstadsletta 2 er delt i to - en regulert som park siden 1965, en regulert som friområde i 2008. I 2018 skrev vi om at det nye friområdet hadde blitt overlatt til ruter for bussparkering fram til 30. desember 2020. Ruter har søkt om forlengelse av dispensasjon for 3 nye år. Denne gang ble det avslag. Men i anken på forslaget ble det vedlagt en Mulighetsstudie for etablering av bussanlegg.

Det er altså først og fremst bussene som er utgangspunktet. Det er meningen at alle Romeriks-bussene skal snu på Helsfyr etter hvert, og i 2040 regner man med 180 busser i timen. Det er ikke plass til å vente på neste avgang der, derfor ønsker Ruter å parkere dem på Etterstad. Slik tenker man seg bussanlegget (sett fra sørvest):

Etterstadsletta 2


Bussene skal kjøre inn i rundkjøringen, og som hovedregel kjøre ut til egen rampe på Strømsveien. Trafikkbelastningen på Etterstadsletta vil altså bli liten. Men når man først begynner å bygge bussanlegg er det jo fristende å bygge mer på lokk over anlegget. Og her er det flere alternativer:

Alternativ 1: boliger
Alternativ 2: kontor og bolig
Alternativ 3: Park/idrett

Boliger (klikk for større bilde)
Etterstadsletta 2

Dette er boligalternativet. Forøvrig det samme som vist i fugleperspektiv i det første bildet på siden. Det fremgår ikke hvor mange leiligheter man tenker seg, men det blir eventuelt fire etasjer.

Kontor (klikk for større bilde)
Etterstadsletta 2

Dette alternativet har to varianter. En med kontor ut mot veiene, og et par mindre boliger inne i gården. Fordelen er selvfølgelig at kontorbygg vil fungere som støyskjerm. Det andre har bare kontor, i tilfelle utfordringene med støy og eksos blir for store for å bygge nye boliger. (Det nesten trekantede bygget som ligger mot Etterstadsletta i alle alternativene er fasiliteter for sjåførene. (klikk for større bilde)

Etterstadsletta 2


Park og idrett (klikk for større bilde)
Etterstadsletta 2

Her er det tegnet inn in deling av tomten i park og flerbrukshall. Samme som på illustrasjonen under:
Etterstadsletta 2

På mange måter er jo dette kanskje det mest sympatiske alternativet. Men - hverken Eiendoms- og byutviklingsetaten eller Ruter har noe budsjett for flerbrukshaller, så forutsetningen er man finner finansiering.

Park og idrett har også en variant til - der den eneste bygning på lokket er Ruters lille bygg mot sletta: (klikk for større bilde)
Etterstadsletta 2

Her er tomten "snudd" så vi ser den fra sørvest. Det er volleyballbaner, 200 meter løpebane, tuftepark, etc. Noe som taler for realismen i dette er at denne løsningen åpner for mer plass til busser under terrenget.

Foreløpig er det altså bare Ruters søknad om å midlertidig få stille noen busser innerst på friområdet som har saksnummer hos Plan- og bygningsetaten. Du kan lese hele saken og lese mulighetsstudien her (dokument nr. 9 - vedlegg til selve klagen). Det er dermed litt tidlig å komme med uttalelser. Men Ruter har skrevet til Eiendoms- og byutviklingsetaten og anmodet om å "omgående starte en reguleringsprosess av Etterstadsletta 2".

Hvordan skal vi forholde oss til det? Det må vel først og fremst være opp til de som bor i nr. 4 - Etterstadslottet. Dette kan avgjort være av interesse for andre på Etterstad, men ingen er i nærheten av å være like berørt av forslaget. Det kan jo være at fordeler som støyskjerming, opparbeidelse av gjenværende friområder nå - ikke i en uviss framtid - oppveier ulempene.