Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Sporveienes sentralverksted
Publisert  30.09.03
Sist endret  30.09.03
 

Vi har tidligere på disse sider spredd rykter om at det vil komme boliger på verkstedets tomt. Vi har nå snakket med prosjektleder Magne Glomnes i Oslo Sporveier. Det som først og fremst er planen er oppføring av en ny vognhall på området. Denne hallen skal gi plass til et sted fra minimum 72 til nærmere 100 T-banevogner. Taket på hallen vil gi en flate på ca. 10 mål. Tanken var opprinnelig å bygge boliger på dette taket.

Imidlertid er er Oslo Sporveier nå tilbøylig til å tro at lønnsomheten vil være tvilsom i et uforutsigbart boligmarked. Det mest sannsynlige er derfor at boligene bortfaller, og at det kun blir vognhall på området.

verkstedtomtenVognhallen blir altså på ca. 10 mål, men vil bli oppført i en (riktignok ganske høy) etasje. Innkjøring til hallen blir på Brynsengsiden. Den vil begynne omtrent der det nåværende skuret begynner, og fortsette (til dels over sporene) helt frem til innkjørselen til Østensjøveien. Den vil følge tomtegrensene til Etterstadsvingen og Etterstadsletta 46, med de obligatoriske 4 meters avstand. På siden mot naboene vil det bli bygget om med jord, slik at det vil bli en grønn skråning opp mot hallen.

Foreløpig foreligger ingen tegninger. Det er derfor ikke lett å si nøyaktig hvordan dette vil påvirke naboborettslagene. Men på den positive siden kan nevnes at det - til dels støyende - arbeidet som nå foregår vil bli flyttet innendørs. Vognhallen vil nok også fungere som en støyskjerm mot T-banesporene.