Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Spiser kommunen opp friområdene våre?
Publisert  14.01.21
Sist endret  14.01.21
 
Vi hadde nylig et innlegg om midlertidig bruk av friområder på Etterstad. Men nå ser det ut til at det skjer noe med midlertidigheten. Men da mener vi ikke at områdene faktisk opparbeides som friområder!

friområder

I desember oppdaget vi at Ruter og Eiendoms- og byutviklingsetaten arbeider med planer om gjøre bussparkeringen permanent - og å bygge ut litt samtidig. Detaljene kom først fram i lyset i forbindelse da Plan- og bygningsetaten avslo å gi videre dispensasjon.

friområder

Nå skjer det også merkelige ting i forbindelse med søknad om barnehage i Etterstadsletta 56.

I kommentarer til innspill som er kommet etter nabovarsel skriver arkitekten bl.a.:

"Det påpekes støy fra barnehagen, og et generelt krav om at stedet trenger en permanent barnehage, noe tiltakshaver planlegger etter demobilisering 2023."
og
"Vi vurderer at et permanent tilbud i området etter 2023 vil være forankret i reguleringsplan der arealbruk sikres ved formål som også vil omfatte friarealer."

Det er vanskelig å tolke dette annerledes enn at noen har tanker om å gjøre bruken permanent. Etterstad vel har spurt Omsorgsbygg. De sier at det ikke foreligger noen slike planer. Vi har bedt Plan- og bygningsetaten om å klargjøre hva man egentlig mener. Men det som er klart er at Omsorgsbygg ønsker å beholde barnehagen på ubestemt tid.

friområder
..