Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ny skole i nabolaget (1)
Publisert  16.01.21
Sist endret  16.01.21
 
Først kom Fyrstikalléen skole, så Valle Hovin videregående. Og nå dukker det opp enda en ny videregående skole i nabolaget. Det er ..... Hartvig Nissen skole!
Nei, det er ikke trykkfeil. Skolen på Frogner (som sto ferdig i 1899) skal totalrenoveres. Dermed trenger de et annet sted å være i mellomtiden.
Grenseveien 95


Grenseveien 95 blir bygget om til skole
Grenseveien 95 er adressen til gamle Grønvoll gård, men omfatter også den store kontorbygningen bak. Hvis du går forbi kan du se at skolenavnet allerede er kommet opp på veggen.
Grenseveien 95


Det blir ikke slutt når Hartvig Nissen flytter hjem til Nils Juels gate. Det søkes om bruksendring for 10 til 15 år. Hensikten er å bruke eiendommen "som lokaler for videregående skoler som rehabiliteres, for å møte elevbehovet frem til planlagte nye skoleprosjekter ferdigstilles samt for å ta av forventet vekst i antall elever i området fremover."

For de av oss som verken skal gå på videregående eller har barn i den alderen, er det verdt å merke seg at man som en del av ombyggingen endelig skal få vekk parkeringen og opparbeide parken rundt Grønvoll gård.

Grenseveien 95
..