Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjon



Laget i:

Kan det skje her?
Publisert  04.02.21
Sist endret  04.02.21
 
Etter de dramatiske begivenhetene i Gjerdrum er det sikkert mange som husker å ha lest om kvikkleire langs Alna, og spør seg: Kunne det skje her?
Leirras på Etterstad?


Etter et såpass skrekkfilm-aktig bilde må vi vel straks røpe at svaret er "Nei". Selv om det har vært leirras på Etterstad:

Leirras på Etterstad?

Men det er klart at når man gravde en så dyp grøft før geotekniske undersøkelser var oppfunnet måtte det av og til gå galt. I ettertid er det jo blitt murt kraftige vegger der det trengs i jernbaneskjæringen.

Det er riktig at det er mye kvikkleire langs Alna. NVE har på sine nettsider kart over fareområdene.

Leirras på Etterstad?
Her ser vi Alna ovenfor Nedre Kalbakkvei. Fareområdet faller i stor grad sammen med Alnaparken. Så det er kanskje ikke først og fremst fremsynte, grønne politikere som har sikret dette området for friluftsliv.

Leirras på Etterstad?
Her er vi lenger ned i Groruddalen, det er E6 vi ser nederst på kartet. Her er det også mye kvikkleire.

Men så kommer de gode nyhetene:
Leirras på Etterstad?
Nedenfor E6 finner vi ikke kvikkleire før nederst i Svartdalen rundt Enebakkveien. Så bebyggelsen på Etterstad blir nok liggende her ganske lenge. Du skal ikke være redd for å gå ned i Svartdalen heller, selv om det er risikoklasse 4. Risikoklasse blir nemlig regnet ut etter faregrad og konsekvens. Her blir det høy risikoklasse på grunn av konsekvensene av at skredet går inn i Kværnerbyen - faregradklassen er 2.

..