Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Spleis for Vålerenga og Kværnerbyen
Publisert  27.03.21
Sist endret  27.03.21
 
Naboene på Vålerenga ber om hjelp til å få Bane NOR til å utrede alternative løsninger. Det gjelder utbyggingen i Brynsbakken, som du kan lese mer om her. Utbyggingen vil ikke bare føre til riving av en del av den gamle bebyggelsen på Vålerenga, men vil også føre til store støyproblemer. Bane Nor har i flere år unnlatt å utrede et forslag om mer lokk over jernbanen, og sier de at det ikke er tid.

Brynsbakken

Saken er komplisert, og når Bane Nor sier at det ikke er tid, har bystyret (til tross for innvendinger mot prosessen) ikke våget annet enn å si ja til planene. Riktignok i bytte mot et vagt løfte om å se på hva som kanskje kan gjøres i ettertid.

Er det riktig som Bane NOR sier? Ærlig talt har vi ikke evnet å sette oss nok inn i alle sakens detaljer til å overbevise noen. Roper man "Ulv" ofte nok, kan det jo ende med at det blir sant. Men vi synes å kjenne igjen spillet. Private utbyggere sier at hvis de ikke får bygge så høyt de vil, blir prosjektet så ulønnsomt at tomten får ligge brakk, og så blir det ikke nye boliger. Undervisningsbygg sier at hvis de må utrede alternative planer, får de ikke bygd nok skoleplasser og ungdom står uten skole neste høst. Og Bane NOR sier at hvis det ikke blir som de vil blir det helt umulig å få mer jernbane, og trafikken må stoppes på store deler av Østlandet et par år. Men merk deg dettte: Det er ikke sånn at Bane NOR etter grundige utredninger sier nei til den løsningen som er best for Vålerenga. De sier nei til å utrede.

Nå vil folk på Vålerenga prøve å få Statsforvalteren til å tvinge Bane NOR til å utrede saken bedre. Slike klager må begrunnes godt, og det er juridiske begrunnelser som teller, så det er best å bruke advokat. De har derfor startet en Spleis, og samler inn penger til dette.

Brynsbakken

Vi på Etterstad, som på mange måter er en del av Vålerenga gjennom skole, kirke, o.s.v. bør også være med på det.

Gå til Spleis.no og delta.

..