Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Hva skjer med Sporveisverkstedet
Publisert  01.04.21 Dato
Sist endret  01.04.21 Dato
 
Vi fortalte i fjor om planer om 250 nye leiligheter på Etterstad. Men vi forsto det den gang som om verksted- og kontorbygningen ut mot Etterstadsletta skulle bevares som den er.


Det er vel også riktig - i den forstand at det ikke er meningen å rive bygget. Men det dukker opp overraskende nye tegninger. Her er en versjon med tre nye kontoretasjer på toppen.

Sporveisverkstedet

Og arkitektene har også sett på mulighetene for boliger:

Sporveisverkstedet


Begge deler kan jo bli riktig fint. Men "bevaring" .... I så fall bare i den forstand at man ikke øker karbonfotavtrykket ved å rive fungerende bygninger. Det er kommer til å være lite som minner om det typiske sekstitallsbygget som står der i dag. Det ser jo ut som et gammelt samfunnshus. Når du står foran inngangen ser du liksom for deg hvordan du går ned trappen for å komme til garderoben, opp trappen for å komme til teatersalen som fungerer som kino med Hopalong Cassidy og Operasjon Løvsprett på onsdager og lørdager.

Muligheten for å rive hele eller deler av nordfløyen diskuteres også. (I tilfelle du ikke har lagt merke til det: Inngangen er ikke på midten av bygget, fløyen mot nord er vesentlig lengre).

..