Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Utbygging i nabolaget
(Helsfyr)

Publisert  28.03.21
Sist endret  28.03.21
 
Hovinbyen vokser jo på alle kanter, det blir for mye å følge med på. Men rett på andre siden av Strømsveien er det nå store planer på gang, på begge sider av Grenseveien.


På høyre side skal byggene i Fredrik Selmers vei og Innspurten erstattes eller fornyes. Slik er det meningen det skal se ut gult=bolig, fiolett=næring):


Den av bygningene som er nærmest oss skal beholdes, men bygges på til omtrent dobbelt høyde.


Slik skal det se ut når vi går over broen (selv om de sikkert planlegger litt vinduer og slikt)


Høyblokken på venstre side er en del av kvartalet under. Det vi tenker på som H-blokken (pga formen, med tidliger Brick Lane, nå Fresh Sushi, i første etasje) skal stå som i dag. Ellers blir så vidt vi kan se alt mellom Grensesvingen, Fyrstikktorget, Grønvold gård og Grenseveien fornyet.
..