Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Utbygging i nabolaget
(Brynseng)

Publisert  29.03.21
Sist endret  29.03.21
 
Også på Bryn skjer det mye for tiden. De mest aktuelle områdene er tegnet inn på kartet. (Brynseng skole og Brynseng stasjon nederst på kartet)


Område A har kommet lengst, vi skrev første gang om planene i 2011. Der er nå all gammel bebyggelse revet, og det kommer etter alt å dømme til å se slik ut:


Område B skrev vi om i 2018, da Entra hadde kjøpt opp store sammenhengende eiendommer. Entra på Brynseng

Nå har de tegnet opp hvordan det skal se ut (N=næring, B=bolig). Legg merke til at det er tegnet inn bro over sporene ved Brynseng skole.


Alt dette får jo boligprosjektet i Tvetenveien (Område C) til å virke smått og koselig.

..