Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Fartsgrenser på Etterstad
Publisert  02.04.21
Sist endret  02.04.21
 
Hvor fort bør man kunne kjøre på Etterstad? Meninger om det kan være forskjellige - til og med hos samme person, avhengig av om vedkommende står på fortauet med ungen sin eller sitter bak rattet. Men kampen for lavere fartsgrenser har pågått lenge. I Etterstadnytt, oktober 1981 sto det:

Bydelsutvalg 20 har gått inn for vårt forslag om 30 km rundt i hovedveien rundt Etterstad, og da håper vi at farten blir ytterligere nedsatt i borettslagene.

Den første nyheten på denne siden handlet om fartsgrenser i 2002. Da dukket 40-skiltene opp for første gang.

Så, i 2008 ble det utarbeidet et "Rammeverk for helhetlig trafikkplan for bydel Gamle Oslo". Og der kom det krav om 30 km/t.

I 2019 fremmet Etterstad vel enda en gang krav om 30 km/t på Etterstad, og fikk til svar at man neste år ville vurdere dette over en begrenset strekning. Men her har vi sovet i timen - vi var ikke klar over at skiltene var satt opp før helt nylig:Det er blitt 30 km/t fartsgrense mellom Etterstadsletta 45 b og innkjøringen til Stang Terrasse.


Og Etterstadkroken er 30-sone:


Det siste skaper en nokså pussig situasjon, for når du kjører ut av Etterstadkroken blir 30-sonen opphevet.


Og da er det ingen andre skilt før 40-skiltet:


Det er riktignok ikke gjennomkjøring i Etterstadkroken. Men vi tviler på at vegtrafikkloven krever at bilførere skal huske alle skilt de har passert tidligere. Så her kan man nok late som om man tror det er OK å kjøre i 50 frem til 40-skiltet.

Men det er nok en feil-skilting som ikke har stor praktisk betydning. Det som er viktigere er at farten langs Etterstadsletta går opp igjen når man kommer akkurat til dette punktet (bildet over) hvor det ikke finnes fortau på høyre side så langt du kan se på bildet. Det finnes heller ikke noen fotgjengeroverganger.

Det bør det gjøres noe med.

..