Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Ny skolebehovsplan
Publisert  14.07.21
Sist endret  14.07.21
 
Oslo kommunes skolebehovsplan for 2022-2031 er på høring (til 1. september. Høres det kjedelig ut? Da har du glemt hva som skjedde i 2014. Da gikk folk på Etterstad i fakkeltog i protest mot at våre elever skulle busses til Teglverket skole fordi Brynseng skole ikke var ferdig ennå. Brynseng skole kunne godt ha stått ferdig i 2005 hvis kommunen hadde tatt seg råd til å være tidlig ute. Men det er mest økonomisk å vente til siste øyeblikk, sånn at vi stadig står på randen av en katastrofe der det ikke er nok skoleplasser. For å få det til må skolekretser stadig endres. (Les innlegget fra 2014!)


Og hvordan går det nå med de som begynte på skolen i 2015? Vel, i Skolebehovsplanen står det at fra 2022:
"arbeides det med å finne ungdomsskolekapasitet for elevene i nærområdet. Beslutning om ungdomsskoletilhørighet vil fattes etter gjennomføring av offentlig høring som er planlagt høsten 2021".

Med andre ord: Det vet vi ikke. Grenseveien 91 er kjøpt til skoleformål. I 2013! Foreløpig er det ikke gjort noe som helst, og det står at den nå er planlagt ferdig i 2028. Men det blir antagelig en barneskole. Det er også for så vidt planer om en ungdomsskole i Ensjøområdet med 720 plasser. Men det er ennå ikke fattet noe vedtak, og den skal heller ikke være ferdig før i 2028...