Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Gode tider for elbiler
Publisert  20.07.21
Sist endret  20.07.21
 
I 2006 fikk vi en henvendelse fra noen som skulle flytte til Etterstad og lurte på hvor man kunne få ladet en bil. Vi undersøkte, men greide ikke å finne noe sted. Men samme år anla Etterstad Vest de første parkeringsplassene med lading. Det fantes bare én elbil i borettslaget, men styret var så fremsynte at de laget hele 4 plasser.
I 2014 skrev Etterstad vel etter forslag fra Vålen og etterlyste offentlige ladestasjoner på Etterstad. Vi fikk til svar at det var planer om det, og ikke lenge etter kom det 4 plasser i Etterstadsletta.


Ladestasjonene i Arnljot Gellines vei må vi tilstå at vi ikke helt fikk med oss da de kom.


Men nå ser det ut til at Bymiljøetaten jobber på spreng mot et tidspunkt der fossilbiler forsvinner for godt. Det er laget en rekke nye ladeplasser i Etterstadsletta utenfor Etterstad Vest...


og utenfor Coop.
..