Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

På besøk i "Pepperkakehuset"
Publisert  04.10.03
Sist endret  04.10.03
 

Vi var ikke skikkelig i gang med denne nyhetssiden da den tidligere barneparken ble en del av Etterstad Barnehage. Nå har vi imidlertid avlagt et besøk, og ble utrolig imponert. Det lille huset som ser ut som en litt stor transformatorstasjon er helt ominnredet. Og vi er villige til å sverge på at det er større inni enn utenpå.

Pepperkakehuset, Etterstad Barnehage

Pepperkakehuset, Etterstad Barnehage

Pepperkakehuset, Etterstad Barnehage

Ville du trodd at alle disse hyggelige rommene kunne få plass i det lille huset?

I Pepperkakehuset (som det heter nå) er det 12 barn i korttidstilbud (fra 10.00 til 14.15). Flertallet har ikke norsk som morsmål. For å lære barna norsk bruker man snakkepakken, som er utviklet av styrer i Pepperkakehuset (Lena Malinovsky Finnanger og Lucie Fossum Ihlen (også i Etterstad Barnehage). Denne pakken brukes nå over hele landet.