Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Kommunale leiligheter
Publisert  09.10.03
Sist endret  09.10.03
 


Misforstå oss nå endelig ikke. Dette er ikke et innlegg mot kommunale leiligheter. Vi tror at alle burde kunne være enige om at det er et gode at kommunen disponerer leiligheter som kan huse folk som av en eller annen grunn har problemer med å skaffe seg egen bolig.

Ingen fornuftige mennesker ønsker seg amerikanske tilstander med gater og parker fulle av hjemløse mennesker. Det er bra at våre myndigheter har mulighet til å skaffe folk tak over hodet på en verdig måte.

Men man hører stadig om borettslag som behandler kommunen som en motstander, og gjør det de kan for at ikke kommunale instanser skal få kjøpt leiligheter. Hva er det som feiler disse styrene? Er det ondsinnede mennesker som ikke unner alle de som ikke er like vellykkede som dem selv et hjem for seg selv og sine barn? Vel, vi kjenner ikke alle som sitter i borettslagsstyrer, og kan ikke utelukke noe. Men vi har en mistanke om at det henger sammen med hvordan disse boligene blir forvaltet.

Vi bringer derfor denne korrespondansen fra et av våre boligselskaper. Navn og steder er "sladdet" for å beskytte skyldige og uskyldige. Men innholdet er i all hovedsak korrekt gjengitt.


Svartsladden
Borettslag

Sladdelia1
1999 Sladden
Oslo kommunale boligbedrift
Økernveien 11/13
0640 OSLO

Leilighet 1313, Sladdelia 12

Vi har fått en henvendelse fra vår lokale skole, der fremleietagerens barn er innskrevet. Barna skulle begynt på skolen i august, men har ikke vist seg. Skolen har vært på besøk i hjemmet, men fikk beskjed av vedkommende som bodde der at familien er i utlandet.

Vi kan ikke se å ha mottatt noen ny fremleiesøknad, og vil gjerne vite hvem som bor i leiligheten nå.


Oslo, 16 januar 2002


Terje Sladaasen
leder

Oslo kommune
Boligbedriften Oslo KF
Dato: februar 2002

Boligbedriften viser til Deres brev av 16.01.02 vedrørende beboere i leilighet 1313.
Vi er ikke kjent med at andre enn fremleietageren med familie bebor leiligheten. Det blir i dag sendt forespørsel til leier om hvem som bebor leiligheten, og saken vil eventuelt bli fulgt opp som ulovlig framleie.

med vennlig hilsen

Bjørn Yngvar Raakraten.Svartsladden
Borettslag

Sladdelia1
1999 Sladden
Oslo kommunale boligbedrift
Økernveien 11/13
0640 OSLO

Leilighet 1313, Sladdelia 12
Vi viser til brev av 16. januar. Etter det vi erfarer hadde fremleietakerens barn ved skoleslutt fremdeles ikke vist seg på skolen. Det synes da overveiende sannsynlig at familien bor et annet sted.


Oslo, 27. juni 2002


Terje Sladaasen
leder


Svartsladden
Borettslag

Sladdelia1
1999 Sladden
Oslo kommunale boligbedrift
Økernveien 11/13
0640 OSLO

Tidligere henvendelser

For et par måneder siden henvendte borettslaget seg til boligbedriften i forbindelse med to forskjellige saker (se vedlagte kopier).

Vi vil med dette etterlyse svar på henvendelsene.


Oslo, 10 september 2002


Terje Sladaasen
leder


Oslo kommune
Boligbedriften Oslo KF
Dato: 16. februar 2003

Svartsladden borettslag
v/ leder Terje Kvistsladden.


Boligbedriften viser til Deres brev av 12.09.02 vedrørende etterlysning av tidligere henvendelser, herunder ulovlig fremleie i ovennevnte leilighet.

Vi har pr dags dato ikke funnet noe ureglementert mht ovennevnte fremleieforhold.

Boligbedriften har gjentatte ganger engasjert Securitas for å understreke forholdene, som har rapportert tilbake at leiligheten står tom. Under kontroll utført den 15.01.03 ble rett beboer påtruffet, som opplyste at han nettopp hadde kommet tilbake fra hjemlandet. Barna skulle begynne på skolen uken etter.

Dersom De er av en annen oppfatning, ønsker vi en tilbakemelding på dette. Undertegnede kan nås på...."

med vennlig hilsen

Bjørn Yngvar Raakraten.Svartsladden
Borettslag

Sladdelia1
1999 Sladden

Boligbedriften Oslo
v/Bjørn Yngvar Raakraten
Økernveien 11
0640 OSLO

Leilighet 1313, Sladdelia 12

Vi repeterer sakens gang til nå:

I januar 2002 tilskrev vi Boligbedriften om at vi hadde vært i kontakt med skolen. Skolen meldte at fremleietagerens barn ikke hadde begynt på skole høsten 2001. Borettslagets styret ville derfor vite om vedkommende bodde i leiligheten.

I mars 2002 fikk vi brev tilbake om at fremleietageren var tilskrevet, og at Boligbedriften ville følge opp saken.

I juni 2002 tok vi på nytt opp saken i brev til Boligbedriften.

I september 2002 hadde vi fremdeles ikke fått svar, og vi ba derfor om at man besvarte våre henvendelser.

I februar 2003 mottar vi et brev der det heter at "vi har pr. dags dato ikke funnet noe ureglementert mht overnevnte leieforhold." Det opplyses at Securitas (!) har rapportert at rett beboer er påtruffet, og at "han nettopp hadde kommet tilbake fra hjemlandet. Barna skulle begynne på skole uken etter."

Vi kan opplyse følgende:

1) Styrets leder staver sitt navn med dobbel A, og en D. Altså Sladaasen, ikke Kvistsladden.

2) Fremleietageren er kvinne (jfr sitert Securitasrapport).

3) Barna har fremdeles ikke begynt på bostedsskolen. Det er nå ca. 1,5 år siden skolestart.

Det er med forskrekkelse at vi tar til orientering at det er Securitas som følger opp beboere i kommunale leiligheter. Vi vil ta dette med i betraktning ved fremtidige søknader godkjenning av Oslo kommune som andelseier. Vi vil foreslå at Boligbedriften kanskje tar en samtale med fremleietageren, om ikke før, så i forbindelse med rehabiliteringen. Som vi påpekte i vårt andre brev fra juni i fjor (ennå ikke besvart) vil denne leiligheten p.g.a. rørleggerarbeid ikke være beboelig for barnefamilier i deler av mars og det meste av april.Oslo, 21. februar 2003Peder Aas
sekretær


Oslo kommune
Boligbedriften Oslo KF
Dato: mars 2003

Boligbedriften viser til Deres brev av 21.02.03 vedrørende Oslo kommunes leieforhold i Sladdelia 12.
Deres bekymring vedrørende fremleietakers barns skolegang er oversendt bydelen, som har ansvaret for den individuelle oppfølging av beboerne.

Boligbedriften har i denne saken benyttet bl.a. Securitas for å avdekke ulovlig fremleie, da vi på bakgrunn av tidligere korrespondanse fikk inntrykk av at leiligheten var ulovlig fremleid.

Fremleietakers personnummer er verifisert av Securitas.

med vennlig hilsen

B. Y. Raakraten.