Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nye leskur.
Publisert  12.10.03
Sist endret  12.10.03
 

Fra før har vi to typer leskur på bussholdeplassene på Etterstad. Den gamle "fotballhjelmen" som står ved Etterstad Vest, som er så trang og innelukket at to personer ikke kan dele benken uten å føle at de burde gifte seg etterpå.

leskur


På de andre holdeplassene er det mer moderne leskur:

leskur


Men nå skal begge typer byttes ut med nye leskur. Det er de nye reklamefinansierte leskurene som er blitt til gjennom samarbeid mellom Oslo Sporveier og reklamefirmaet JCDecaux som kommer. JCDecaux vil stå både for oppførelse og vedlikehold. Leskurene er av samme type som vi bl.a. kan se på Vålerenga. Her fra holdeplassen ved Etterstadgata.

leskur