Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Masseødeleggelsesvåpen på Etterstad
Publisert  21.10.03
Sist endret  21.10.03
 

masseødeleggelsesvåpen


Nei, Etterstad har ingen masseødeleggelsesvåpen. Tilknytningen til Etterstad er først og fremst at vi nylig har bestilt en ny datamaskin. Som for det meste skal stå her på Etterstad, og dermed gir oss påskudd til å fortelle denne utrolige historien fra virkeligheten.

Maskinen er bestilt fra et amerikansk selskap, som må følge amerikansk lov. Derfor måtte vi svare på 4 spørsmål. ("Svar derfor på følgende fire spørsmål for å bekrefte at bruken overensstemmer med amerikanske lover og regler.")

De første spørsmålene var ikke spesielt spennende:
1) Hvem er sluttbruker av produktet?
2) Hva er den tiltenkte bruken for produktet? (hjemmebruk, forretning....
3) Skal produktet eksporteres?

men så kommer altså siste spørsmål , som stilles i fullt alvor i henhold til amerikansk lov:
4) Skal produktet brukes i forbindelse med masseødeleggelsesvåpen, dvs. kjernefysiske formål, rakettvåpenteknologi eller kjemiske/biologiske våpenformål?

Et øyeblikkelig var fristelsen til å svare "ja" nesten overveldende. Men vi vil gjerne ha akkurat den maskinen. Og et useriøst svar kunne kanskje vekke interesse hos folk der ute som vi helst så at ikke vet om vår eksistens. (Selv om selskapet lover at det er "vår policy å ikke videreføre eller selge informasjon om dine bestillinger og produktene du kjøper til noen annen organisasjon.)