Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Tekst-TV på infokanalen?
Publisert  16.11.03
Sist endret  16.11.03
 

EKTV-styret - demonstrasjon av tekst-tv

EKTV skal nå forhandle med en leverandør om innkjøp av utstyr for tekst-TV. Hvis en tilfredsstillende løsning blir funnet, vil EKTVs infokanal bli supplert med tekst-TV. Infokanalen slik den er i dag har klare begrensninger mht hvor mye tekst man kan ha på skjermen før det blir uleselig. Og med vesentlig mer informasjon enn i dag vil tiden fra første til siste plakat bli altfor lang. Med tekst-TV kan hvert borettslag, eventuelt andre organisasjoner i nærmiljøet, legge inn sine egne sider med tekst. Samtidig kan selve info-kanalen frigjøres til mer aktuelt stoff og bli en aktiv møteplass for folk på Etterstad. Dette avhenger selvfølgelig av at man finner fram til en løsning som teknisk og økonomisk er akseptabel.

Eksempel på tekst-TV redigering