Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Nabovarsel
Etterstad Videregående

Publisert  11.12.03
Sist endret  11.12.03
 

Etterstad Videregående

De omkringliggende borettslagene har nå mottatt nabovarsel angående utvidelsen av Etterstad Videregående. Over ser vi en tegning av skolen sett fra litt lenger bort i Biskop Jens Nilssøns gate.

Et bedre inntrykk av hvor langt inn på friområdet man går får vi på neste bilde, også fra Biskop Jens Nilssøns gate, men nå rett overfor skolen. Vinduene til venstre på tegningen er en del av dagens skole, alt det andre er nybygg.
Etterstad Videregående


Fra Etterstadsletta ser vi at åpningen mellom de to gamle skolene forsvinner. Så en del av oss må gå omveier for å komme til Prix.
Etterstad Videregående