Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

Tar hestene Alnaparken?
Publisert  20.12.03
Sist endret  20.12.03
 
Trosterudstallen har i dag ikke brukbare lokaler og må kanskje stenge til sommeren. Brukere av ridesenteret har derfor engasjert seg for å få nye lokaler. Et engasjement man sikkert kunne støtte, hvis de ikke hadde bestemt seg for at det nye anlegget på liv og død må oppføres i Alnaparken.

Til nå har det vært vanskelig å få tak i hvor og hvordan dette skal oppføres. Dette fordi det argumenteres hissig på en måte der det er viktigst å vinne poeng, ikke få fram fakta. Hvis noen er bekymret over bygging i en park får man vite at det er snakk om en meget liten stall. Hvis noen mener riding vil gå på bekostning av andre interesser i parken, fremstilles det som om all aktivitet vil foregå innendørs.

Onsdag hadde imidlertid Per Jan Langerud fra Fremskrittspartiet et innlegg i Akers Avis/Groruddalen, der det også ble lagt frem tegninger.

Vi har forsøkt å legge opplysninger fra denne tegningen inn på et flyfoto av parken. Det røde er selve bygget, og ridestier, ridebaner og luftegårder er markert med oransje.
Alnaparken


Overføringen er gjort for hånd, og det er sikkert unøyaktigheter. Men det er likevel klart at disse planene i praksis betyr at ridesenteret i praksis overtar hele parken.