Etterstad Vel - Hjemmeside
EGNE SIDER
Hovedside
Resten av nettet
Møtereferater
Vedtekter
Kontakt oss
Historieside
BOLIGSELSKAPENE
Borettslaget Etterstad Nord
Borettslaget Etterstad Sør
Borettslaget Etterstad Vest
Borettslaget Etterstad Øst
Borettslaget Etterstad I
Etterstadsvingen borettslag
Etterstadsletta 46
Stang terrasse
Nygård terrasse
Alna Terrasse
Etterstadkroken
Vålen borettslag
Enga borettslag
Etterstadtoppen
Nygårdskollen Boligaksjeselskap
Lodalen borettslag
Eitillstad borettslag
ANDRE PÅ ETTERSTAD
EKTV
Etterstad Parsellhagelag
Etterstad seniorforening
Dumpa barnehage
Etterstad barnehage
Etterstadjordet barnehage
Etterstadsletta midl. barnehage
Eitillstad FUS barnehage
Etterstad videregående skole
Operasjon Ved
AS Etterstadgarasjene

Alnaelva
LENKER I LOKALMILJØET
Vålerenga skoles hjemmeside
Fyrstikkalleen skoles hjemmeside
Jordal skoles hjemmeside
Vålerenga vel
Vålerenga kirke
Etterstad kolonihager
Vålerenga historielag
1. Vålerenga speidergruppe
Vålerenga skoles musikkorps
Vålerenga Janitsjarkorps
Bydel Gamle Oslo
Ensjøbyen
Fjordbyen
Alnaelvas venner
Bryn-Helsfyr.no
Turbinen 1 borettslag
Malerhaugen vel
Ensjø - Aktuell informasjonLaget i:

"Den stille reformen"
Publisert  21.12.03
Sist endret  21.12.03
 
Det er nå bare ca. halvannen uke til bydelen vår forsvinner. Etterstad blir del av et utvidet Gamle Oslo, som strekker seg seg fra Store Ringvei til Nakkholmen. På kartet under ser du omtrent halvparten av bydelens areal. Dette er "Fastlands-Gamle Oslo". I tillegg har bydelen overtatt Hovedøya, Lindøya og fjorden helt ut til grensen til Nesodden.

Gamle Oslo


Hjemmesidene til bydel Helsfyr-Sinsen har ikke vært oppdatert siden 5. desember, så vi går ut fra at de er å regne som nedlagt. Vi har derfor erstattet lenken med en lenke til Gamle Oslo sine hjemmesider.

Hva betyr denne reformen for de av oss som nå skal skifte bydel? Det har det vært ytterst stille om. Vi har skrevet og spurt, men har ikke fått svar. Det kommer jo an på hvilke kommunale tjenester man benytter. Barnehagene vil f.eks. selvfølgelig fortsatt ligge der de alltid har gjort. Brukere av andre kommunale tjenester må lære seg nye adresser. Skal du til trygdekontoret? Nå ligger det på Lilletorget 1.

Vi får håpe at brukere av de forskjellige bydelstjenester blitt informert direkte.